Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa galerii przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

2016-07-15 10:00:00
Budowa galerii przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

2016-06-14 10:00:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą „Budowa galerii przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

2016-06-01 10:00:00
Budowa galerii przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

2016-05-25 10:00:00
Urządzenie terenów rekreacyjno- sportowych przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

2015-12-02 11:00:00
Wykonanie prac remontowych w budynku stanowiącym siedzibę Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

2010-04-26 10:00:00
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w Szymanowie” w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2009-10-08 10:00:00
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA PARTERZE (HALL + SALA KONFERENCYJNA), KLATCE SCHODOWEJ I W OBRĘBIE TOALET NA I PIĘTRZE BUDYNKU, STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WISZNI MAŁEJ , MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. SZKOLNEJ 1

2009-08-20 10:00:00
Leasing operacyjny 9-cio osobowego samochodu dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

2009-07-01 10:00:00
Dostawa samochodu 9-osobowego w leasingu operacyjnym dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

2009-05-27 10:00:00