Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Prace konserwatorsko - restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym Pałacu w Wiszni Małej, gmina Wisznia Mała

2014-11-28 11:00:00
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla gminy Wisznia Mała

2014-11-06 11:00:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2014-10-15 10:00:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała obejmujące : ETAP IA - Psary wschodnie i ETAP IB- Psary zachodnie

2014-10-15 10:00:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami w miejscowości Krzyżanowice gmina Wisznia Mała- ETAP II

2014-10-14 10:00:00
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami w miejscowości Szymanów gmina Wisznia Mała- ETAP III”

2014-10-14 10:00:00
Budowa oświetlenia drogowego oraz przebudowa sieci nn na terenie gminy Wisznia Mała

2014-10-09 10:00:00
Prace konserwatorsko - restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym Pałacu w Wiszni Małej, gmina Wisznia Mała

2014-10-08 10:00:00
Budowa budynku gospodarczo-spotkaniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała

2014-10-08 10:00:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Rogożu, gmina Wisznia Mała

2014-09-19 10:00:00