Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa cmentarza komunalnego w m. Kryniczno gm. Wisznia Mała – etap I

2019-10-18 15:13:02
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury na działkach nr 297 i 399 w obrębie Wisznia Mała – ETAP I

2019-10-16 14:36:43
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-10-16 14:35:36
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wisznia Mała

2019-10-16 10:52:54
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-15 13:53:50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-11 14:08:54
Wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez gminę Wisznia Mała w 2019 roku

2019-10-11 14:08:04
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-10-10 15:08:07
Remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-09 14:52:09
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-08 15:48:27
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:39:42
Wykonanie nawierzchni na placach zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:17:18
Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat w Urzędzie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:09:21
Przebudowa dróg na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 12:09:34
Budowa altany drewnianej w parku przypałacowym w Wiszni Małej

2019-10-03 08:22:05
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

2019-09-26 14:56:50
Budowa świetlicy wiejskiej- centrum społeczno-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Strzeszów, gmina Wisznia Mała

2019-09-23 15:12:09
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała

2019-09-16 12:47:12
Budowa altany drewnianej w parku przypałacowym w Wiszni Małej

2019-09-10 13:37:11
Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat w Urzędzie gminy Wisznia Mała

2019-08-30 11:05:54
Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach

Zamawiajacy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Wysokim Kościele z siedz.55-114 Wisznia Mała, Wysoki Kościół, ul. Cicha 7

2019-08-27 15:42:58
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy Wisznia Mała

2019-08-23 14:55:48
Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw w gminie Wisznia Mała

2019-08-19 15:18:17
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w miejscowości Szewce, gm. Wisznia Mała

2019-08-19 15:17:37
Przebudowa i remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-08-19 15:16:46
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-08-13 15:35:13
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gm. Wisznia Mała

2019-08-13 15:29:49
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała

2019-07-26 15:00:34
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104933D RELACJI KRYNICZNO-PSARY, GM. WISZNIA MAŁA, ODCINEK KM 0+530,00 do KM 1+281,55

2019-07-23 15:44:10
(SAPO) Świadczenie usług transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Wisznia Mała w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

2019-07-23 11:06:17