Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa cmentarza komunalnego w m. Kryniczno gm. Wisznia Mała – etap I

2019-10-18 15:13:02
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury na działkach nr 297 i 399 w obrębie Wisznia Mała – ETAP I

2019-10-16 14:36:43
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-10-16 14:35:36
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wisznia Mała

2019-10-16 10:52:54
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-15 13:53:50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-11 14:08:54
Wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez gminę Wisznia Mała w 2019 roku

2019-10-11 14:08:04
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-10-10 15:08:07
Remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-09 14:52:09
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-08 15:48:27
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:39:42
Wykonanie nawierzchni na placach zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:17:18
Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat w Urzędzie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:09:21
Przebudowa dróg na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 12:09:34
Budowa altany drewnianej w parku przypałacowym w Wiszni Małej

2019-10-03 08:22:05
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

2019-09-26 14:56:50
Budowa świetlicy wiejskiej- centrum społeczno-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Strzeszów, gmina Wisznia Mała

2019-09-23 15:12:09
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała

2019-09-16 12:47:12
Budowa altany drewnianej w parku przypałacowym w Wiszni Małej

2019-09-10 13:37:11
Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat w Urzędzie gminy Wisznia Mała

2019-08-30 11:05:54
Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach

Zamawiajacy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Wysokim Kościele z siedz.55-114 Wisznia Mała, Wysoki Kościół, ul. Cicha 7

2019-08-27 15:42:58
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy Wisznia Mała

2019-08-23 14:55:48
Dostawa wraz z montażem urządzeń na place zabaw w gminie Wisznia Mała

2019-08-19 15:18:17
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w miejscowości Szewce, gm. Wisznia Mała

2019-08-19 15:17:37
Przebudowa i remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-08-19 15:16:46
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-08-13 15:35:13
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gm. Wisznia Mała

2019-08-13 15:29:49
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała

2019-07-26 15:00:34
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104933D RELACJI KRYNICZNO-PSARY, GM. WISZNIA MAŁA, ODCINEK KM 0+530,00 do KM 1+281,55

2019-07-23 15:44:10
(SAPO) Świadczenie usług transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Wisznia Mała w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

2019-07-23 11:06:17
Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała

2019-07-17 16:50:09
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku, placu zabaw, siłowni plenerowej na działce nr 454/5 oraz koncepcji zagospodarowania terenu działek 454/7 i 454/8 w miejscowości Strzeszów gm. Wisznia Mała

2019-07-17 16:48:40
Przebudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała

2019-07-17 16:45:41
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wisznia Mała

2019-07-02 13:42:41
Wybór agenta emisji obligacji gminy Wisznia Mała

2019-06-19 11:05:51
Dostawa wraz z montażem sprzętu komputerowego, biurowego, multimedialnego oraz edukacyjnego do obiektów szkolnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-06-14 12:50:28
Przebudowa drogi ul. Przy Dębie w miejscowości Wisznia Mała

2019-06-14 12:49:54
Budowa świetlicy wiejskiej- centrum społeczno-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Strzeszów, gmina Wisznia Mała

2019-06-11 11:59:19
Remont elewacji kościoła pw. Św. Anny w Szewcach - Etap II Elewacja południowa

Zamawiajacy: Parafia Rzymako-katolicka p.w.św. Anny w Szewcach z siedz. 55-114 Wisznia Mała, Szewce ul. Strzeszowska 46

2019-05-10 22:33:50
Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”

2019-05-10 14:10:44
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku, placu zabaw, siłowni plenerowej na działce nr 454/5 oraz koncepcji zagospodarowania terenu działek 454/7 i 454/8 w miejscowości Strzeszów gm. Wisznia Mała

2019-04-30 13:20:18
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego oraz oświetlenia boiska sportowego na terenie gminy Wisznia Mała

2019-04-19 08:01:51
Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”

2019-04-03 15:06:29
Organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach projektu pn: „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”

2019-03-27 16:51:06
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Wisznia Mała

2019-03-05 12:12:53
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

2019-02-21 16:00:25
Plan zamówień publicznych na 2019r

2019-01-28 16:15:18
10 20 30 40 50 Wyników