Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:39:42
Wykonanie nawierzchni na placach zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:17:18
Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat w Urzędzie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:09:21
Przebudowa dróg na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 12:09:34
Budowa altany drewnianej w parku przypałacowym w Wiszni Małej

2019-10-03 08:22:05
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała

2019-09-26 14:56:50
Budowa świetlicy wiejskiej- centrum społeczno-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Strzeszów, gmina Wisznia Mała

2019-09-23 15:12:09
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała

2019-09-16 12:47:12
Budowa altany drewnianej w parku przypałacowym w Wiszni Małej

2019-09-10 13:37:11
Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat w Urzędzie gminy Wisznia Mała

2019-08-30 11:05:54