Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa cmentarza komunalnego w m. Kryniczno gm. Wisznia Mała – etap I

2019-10-18 15:13:02
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury na działkach nr 297 i 399 w obrębie Wisznia Mała – ETAP I

2019-10-16 14:36:43
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-10-16 14:35:36
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wisznia Mała

2019-10-16 10:52:54
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-15 13:53:50
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-11 14:08:54
Wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez gminę Wisznia Mała w 2019 roku

2019-10-11 14:08:04
Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, gmina Wisznia Mała

2019-10-10 15:08:07
Remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-09 14:52:09
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-08 15:48:27