Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych obejmujące budowę obiektów małej architektury na działkach nr 297 i 399 w obrębie Wisznia Mała – ETAP I

2019-10-16 14:36:43
Zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w Strzeszowie – nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gm. Wisznia Mała

2019-07-17 16:50:09
Wykonanie nawierzchni na placach zabaw na terenie gminy Wisznia Mała

2019-10-08 15:17:18
Wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez gminę Wisznia Mała w 2019 roku

2019-10-11 14:08:04
Wybór agenta emisji obligacji gminy Wisznia Mała

2019-06-19 11:05:51
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

2019-02-21 16:00:25
(SAPO) Świadczenie usług transportu uczniów i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Wisznia Mała w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

2019-07-23 11:06:17
Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach

Zamawiajacy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Wysokim Kościele z siedz.55-114 Wisznia Mała, Wysoki Kościół, ul. Cicha 7

2019-08-27 15:42:58
Remont elewacji kościoła pw. Św. Anny w Szewcach - Etap II Elewacja południowa

Zamawiajacy: Parafia Rzymako-katolicka p.w.św. Anny w Szewcach z siedz. 55-114 Wisznia Mała, Szewce ul. Strzeszowska 46

2019-05-10 22:33:50
Remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

2019-10-09 14:52:09