Komórki organizacyjne 

 

 

Referat Ogólny i Spraw Społecznych

Marzena Kowalska - Stanowisko ds. administracyjno - biurowych
Tel.: 71 308-48-01
m.kowalska@wiszniamala.pl

Pokój nr 10

Stefania Horyniecka - Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
Tel.: 71 308-48-02
s.horyniecka@wiszniamala.pl
Pokój nr 17

Anna Sobczyk - referent ds. obsługi biura rady gminy i archiwum zakładowego
Tel.: 71 308-48-68
Pokój nr 14a

Agnieszka Jeżewska - Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Tel.: 71 308-48-41
Pokój nr 8

Magdalena Szatkowska - Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Tel.: 71 308-48-42
Pokój nr 8

Anna Ulatowska - Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Tel.: 71 308-48-43
Pokój nr 8

Zadania Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich

 


 

 Wydział Remontowo – Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Sławomira Misiura - Hermann - naczelnik wydziałuReferat Remontowo - Inwestycyjny


Joanna Kubacka – kierownik referatu
j.kubacka@wiszniamala.pl

Michał Koziński – zastępca kierownika referatu
Tel. 71 308 48 21


Agnieszka Dzierżek - stanowisko ds. infrastruktury technicznej
Tel. 71 308 48 38

Grzegorz Hupa – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych
Tel. 71 308 48 36

Rafał Jurneczko – stanowisko ds. funduszy europejskich
Tel. 71 308 48 37
r.jurneczko@wiszniamala.pl


Paulina Kal - stanowisko ds. funduszy europejskich
Tel. 71 308 48 39

Agnieszka Padło – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zarządzania energią
Tel. 71 308 48 24


Ewa Kołodziej - stanowisko ds. infrastruktury technicznej
Tel. 71 308 48 23

Aleksandra Kwiatkowska – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i komunalnej
Tel. 71 308 48 22

 

Referat Ochrony Środowiska


Marcin Buczak – kierownik referatu
Tel. 71 308 48 30


Katarzyna Kasprzak – stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji
Tel. 71 308 48 33


Aleksandra Maciejewska – stanowisko ds. gospodarki odpadami

Tel. 71 308 48 32

Joanna Łopuszyńska–Kogut – stanowisko ds. ochrony środowiska
Tel. 71 308 48 31

 

Zadania Wydziału Remontowo - Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska

 


 

 Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 

Agnieszka Jaworska - Kierownik referatu
Tel.: 71 308-48-50
Pokój nr 11a

 

Anna Rabajczyk - Zastępca kierownika referatu
Tel.: 71 308-48-54
Pokój nr 12

 

Ksenia Dunajska - Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Tel.: 71 308-48-51
Pokój nr 11a

 

Agnieszka Małanka-Małyszko - Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Tel.: 71 308-48-55
Pokój nr 11a

 

Grzegorz Lisiecki - Stanowisko ds. geodezji
Tel.: 71 308-48-52
Pokój nr 12

Aldona Nowak - Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Tel.: 71 308-48-53
Pokój nr 12

 

Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 


 

Referat Finansowy

Teresa Czaniecka - Skarbnik
Tel.: 71 308-48-61
Pokój nr 19

Elzbieta Baryś - Stanowisko ds. wymiaru podatków
Tel.: 71 308-48-62
Pokój nr 13

Alicja Kozal - Stanowisko ds. finansowych
Tel.: 71 308-48-64
Pokój nr 13

Alicja Wróblewska - Stanowisko ds. finansowych
Tel.: 71 308-48-67
Pokój nr 13,

 

Paulina Wieczorkiewicz - Stanowisko ds. finansowych
Tel.: 71 308-48-65
Pokój nr 13

 

 

Renata Łysakowska - Stanowisko ds. rozliczeń podatków
Tel.: 71 308-48-66
Pokój nr 14

Agnieszka Połozowska - Stanowisko ds. finansowych, kadr i płac
Tel.: 71 308-48-63
Pokój nr 14

Anna Klin - Stanowisko ds. finansowych i podatków od środków transportowych
Tel.: 71 308-48-69
Pokój nr 14

 

 Zadania Referatu Finansowego

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2881
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Wisznia Mała
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Grzeliński
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Żmijewski
Czas wytworzenia: 2016-04-15 14:48:59
Czas publikacji: 2019-08-20 13:35:04
Data przeniesienia do archiwum : 2036-01-01